Do you wish to register an account?
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
Timothy Warren 810e50af03 Fix phinx config for database migrations 7 ay önce
application Update CodeIgniter version and associated config 7 ay önce
build PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs 4 yıl önce
migrations Update CodeIgniter version and associated config 7 ay önce
system Update CodeIgniter version and associated config 7 ay önce
tests Fix phinx config for database migrations 7 ay önce
web Minor tweaks, bypass minifier 3 yıl önce
.gitignore First public commit 6 yıl önce
.scrutinizer.yml Fix hhvm? 6 yıl önce
.travis.yml Update travis config 7 ay önce
README.md Build process updates 4 yıl önce
build.xml Build process updates 4 yıl önce
composer.json Update CodeIgniter version and associated config 7 ay önce
phinx.yml Update CodeIgniter version and associated config 7 ay önce
sonar-project.properties PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs 4 yıl önce

README.md

Tim’s Todo

Build Status Scrutinizer Code Quality Code Coverage