Do you wish to register an account?
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
 
 
 
 
Timothy Warren 810e50af03 Fix phinx config for database migrations 10 ay önce
application Update CodeIgniter version and associated config 10 ay önce
build PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs 5 yıl önce
migrations Update CodeIgniter version and associated config 10 ay önce
system Update CodeIgniter version and associated config 10 ay önce
tests Fix phinx config for database migrations 10 ay önce
web Minor tweaks, bypass minifier 3 yıl önce
.gitignore First public commit 6 yıl önce
.scrutinizer.yml Fix hhvm? 6 yıl önce
.travis.yml Update travis config 10 ay önce
README.md Build process updates 4 yıl önce
build.xml Build process updates 4 yıl önce
composer.json Update CodeIgniter version and associated config 10 ay önce
phinx.yml Update CodeIgniter version and associated config 10 ay önce
sonar-project.properties PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs 5 yıl önce

README.md

Tim’s Todo

Build Status Scrutinizer Code Quality Code Coverage