Do you wish to register an account?
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Timothy Warren 810e50af03 Fix phinx config for database migrations 7 miesięcy temu
application Update CodeIgniter version and associated config 7 miesięcy temu
build PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs 4 lat temu
migrations Update CodeIgniter version and associated config 7 miesięcy temu
system Update CodeIgniter version and associated config 7 miesięcy temu
tests Fix phinx config for database migrations 7 miesięcy temu
web Minor tweaks, bypass minifier 3 lat temu
.gitignore First public commit 6 lat temu
.scrutinizer.yml Fix hhvm? 6 lat temu
.travis.yml Update travis config 7 miesięcy temu
README.md Build process updates 4 lat temu
build.xml Build process updates 4 lat temu
composer.json Update CodeIgniter version and associated config 7 miesięcy temu
phinx.yml Update CodeIgniter version and associated config 7 miesięcy temu
sonar-project.properties PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs 4 lat temu

README.md

Tim’s Todo

Build Status Scrutinizer Code Quality Code Coverage