Do you wish to register an account?
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Timothy Warren 810e50af03 Fix phinx config for database migrations 10 miesięcy temu
application Update CodeIgniter version and associated config 10 miesięcy temu
build PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs 5 lat temu
migrations Update CodeIgniter version and associated config 10 miesięcy temu
system Update CodeIgniter version and associated config 10 miesięcy temu
tests Fix phinx config for database migrations 10 miesięcy temu
web Minor tweaks, bypass minifier 3 lat temu
.gitignore First public commit 6 lat temu
.scrutinizer.yml Fix hhvm? 6 lat temu
.travis.yml Update travis config 10 miesięcy temu
README.md Build process updates 4 lat temu
build.xml Build process updates 4 lat temu
composer.json Update CodeIgniter version and associated config 10 miesięcy temu
phinx.yml Update CodeIgniter version and associated config 10 miesięcy temu
sonar-project.properties PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs 5 lat temu

README.md

Tim’s Todo

Build Status Scrutinizer Code Quality Code Coverage