Do you wish to register an account?
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Timothy Warren 810e50af03 Fix phinx config for database migrations před 10 měsíci
application Update CodeIgniter version and associated config před 10 měsíci
build PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs před 5 roky
migrations Update CodeIgniter version and associated config před 10 měsíci
system Update CodeIgniter version and associated config před 10 měsíci
tests Fix phinx config for database migrations před 10 měsíci
web Minor tweaks, bypass minifier před 3 roky
.gitignore First public commit před 6 roky
.scrutinizer.yml Fix hhvm? před 6 roky
.travis.yml Update travis config před 10 měsíci
README.md Build process updates před 4 roky
build.xml Build process updates před 4 roky
composer.json Update CodeIgniter version and associated config před 10 měsíci
phinx.yml Update CodeIgniter version and associated config před 10 měsíci
sonar-project.properties PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs před 5 roky

README.md

Tim’s Todo

Build Status Scrutinizer Code Quality Code Coverage