Do you wish to register an account?
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
 
 
Timothy Warren 810e50af03 Fix phinx config for database migrations před 7 měsíci
application Update CodeIgniter version and associated config před 7 měsíci
build PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs před 4 roky
migrations Update CodeIgniter version and associated config před 7 měsíci
system Update CodeIgniter version and associated config před 7 měsíci
tests Fix phinx config for database migrations před 7 měsíci
web Minor tweaks, bypass minifier před 3 roky
.gitignore First public commit před 6 roky
.scrutinizer.yml Fix hhvm? před 6 roky
.travis.yml Update travis config před 7 měsíci
README.md Build process updates před 4 roky
build.xml Build process updates před 4 roky
composer.json Update CodeIgniter version and associated config před 7 měsíci
phinx.yml Update CodeIgniter version and associated config před 7 měsíci
sonar-project.properties PHP 7 fixes and jenkins/sonarqube configs před 4 roky

README.md

Tim’s Todo

Build Status Scrutinizer Code Quality Code Coverage